Wystawowe ABC

1.W wystawach mogą uczestniczyć wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce oraz psy z zagranicy z rodowodami wydanymi przez organizacje kynologiczne uznawane przez FCI.
2. W Polsce organizowane są wystawy kilku rang:

krajowe,
międzynarodowe,
klubowe,
championów.
3. Psa można zgłosić do jednej z klas:

szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, psy z certyfikatami użytkowości,
championów – wiek powyżej 15 miesięcy, psy z zatwierdzonym tytułem championa,
weteranów – wiek powyżej 8 lat.
4. Na wystawach przyznaje się oceny:
W klasie szczeniąt:

wybitnie obiecująca,
obiecująca,
mało obiecująca.
W pozostałych klasach:

doskonała,
bardzo dobra,
dobra,
dostateczna,
dyskwalifikująca.
5. Lokaty i medale:
Trzy pierwsze psy i suki w każdej klasie (z wyjątkiem szczeniąt), o ile otrzymały ocenę doskonałą, dostają medale: złoty, srebrny i brązowy.
Cztery pierwsze psy i suki w klasie z oceną doskonałą lub bardzo dobrą otrzymują lokaty: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Pozostałe schodzą już tylko z ocenami.

6. Tytuły dla najlepszych:

Zwycięzca Młodzieży – dla pierwszego w klasie młodzieży (psa i suki osobno) z oceną doskonałą -1 lokatą,
Najlepszy Pies/Suka w Rasie – tytuł przyznawany przez porównanie najlepszych z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów oraz dokonanie wyboru najlepszego z nich (dla psa i suki osobno).
BOB (Best of Breed) Zwycięzca Rasy – o tytuł ten konkurują w porównaniu psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł Najlepszego Psa/Suki w Rasie oraz psy i suki z tytułami Zwycięzcy Młodzieży (jeden tytuł w rasie dla psa lub suki łącznie),
CWC – wniosek na krajowego championa wystawowego. Właściwie nie jest to tytuł, lecz wniosek na tytuł. Wniosek ten przyznawany jest według uznania sędziego (nie jest to zatem obligatoryjne) tylko psom i sukom z oceną doskonałą 1 lokatą w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.
CACIB – wniosek na międzynarodowego championa wystawowego, przyznawany według uznania sędziego wyłącznie na wystawach międzynarodowych. Może go uzyskać jeden pies i jedna suka w rasie z oceną doskonałą 1 lokatą w drodze porównania psów/suk z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,
Res. CACIB (CACIB Rezerwowy) – po przyznaniu wniosku CACIB może zostać przyznany rezerwowy wniosek CACIB (w drodze wyboru najlepszego) jednemu psu i jednej suce w danej rasie, które spełniły wymagania jak do przyznania wniosku CACIB oraz psu/suce z 2 lokatą oceną doskonałą z klasy, w której został przyznany wniosek CACIB,
BOG (Best of Group)Zwycięzca Grupy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł Zwycięzcy Rasy oraz należą do tej samej grupy ras według podziału FCI,
BIS (Best in Show) Zwycięzca Wystawy – tytuł przyznawany jest najlepszemu spośród Zwycięzców Grup. Tylko jeden pies na całej wystawie może otrzymać taki tytuł !
7. Terminy przyjmowania zgłoszeń oraz wysokość opłat ustalają organizatorzy wystawy. Terminarz wystaw na cały rok oraz informacje szczegółowe na temat każdej z wystaw znajdziecie na stronie www.zkwp.pl -> wystawy -> wystawy w Polsce